top of page

Znajdziesz tutaj posegregowane tematycznie linki do różnych zadań online.

GESUNDHEIT

Playfair Display jest wyrafinowaną czcionką z wysokimi literami. Idealna dla tytułów, nagłówków i krótkich paragrafów.

KRANK SEIN

https://hueber.de/exercises/530-26663/a22/?rootPath=/exercises/530-26663/a22/#/content/2c9f850d6b5dd4ef016b646e0b7e007c

https://hueber.de/exercises/530-25164/?rootPath=/exercises/530-25164/#/content/2c9f850d60623ae40160da4fd3bd06ac

https://hueber.de/exercises/530-25166/?rootPath=/exercises/530-25166/#/content/2c9f850d654fba4f01658ad64c7705c5

https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/fset.php?Volume=1&Unit=12&Exercise=2&SubExercise=1

https://hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=3&Exercise=1&SubExercise=1

https://hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=5&Lection=3&Exercise=3&SubExercise=1

https://hueber.de/exercises/530-26663/a22/?rootPath=/exercises/530-26663/a22/#/content/2c9f850d6b5dd4ef016b646e0b7e007c

https://h5p.org/node/584828

https://www.goethe.de/prj/mwd/de/deu/mse/fo5.html  beim Arzt Video

  http://www.lehrerlenz.de/krankheiten.html Krankheiten

http://www.lehrerlenz.de/bildergeschichte_beim_zahnarzt.html

http://www.lehrerlenz.de/spiel_beim_arzt.html  Gegenstände

https://learngerman.dw.com/de/in-der-arztpraxis-1/l-40505561/e-40507063  Video

http://www.lehrerlenz.de/beim_arzt__dialoge.html

 https://learningapps.org/display?v=p757y59qc01

https://learningapps.org/display?v=pwhui9sy216

https://www.germancenter-st.com/de/deutsch-online-uebungen/wortschatz/241-die-krankheiten-deutsch  beim Arzt

 https://www.germancenter-st.com/de/deutsch-online-uebungen/wortschatz/242-medizin-berufe-geraete-deutsch-lernen Berufe

https://www.hueber.de/exercises/530-25089/?rootPath=/exercises/530-25089/#/content/2c9f850d68b818800168c762729202f8

https://www.hueber.de/exercises/530-25158/?rootPath=/exercises/530-25158/#/content/2c9f850d62c6d9010162fc255cef0817

https://www.hueber.de/exercises/530-25158/?rootPath=/exercises/530-25158/#/content/2c9f850d62c6d9010162fc25dcb70819

https://www.hueber.de/exercises/530-25158/?rootPath=/exercises/530-25158/#/content/2c9f850d62c6d9010162fc27262c081d

SCHULE

https://learningapps.org/3370857   

https://learningapps.org/12418220

https://learningapps.org/14524413

https://learningapps.org/1522592  Aktivitäten

https://hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-26661/a11/#/content/2c9f850d6a6878d5016a87a64bc90195 Schulfächer

https://learningapps.org/5837759

https://learningapps.org/4361513

https://learningapps.org/3958804

https://www.hueber.de/exercises/530-24950/?rootPath=/exercises/530-24950/#/content/2c9f850d60623ae4016198f8ee6f3a3c

https://www.hueber.de/exercises/530-24950/?rootPath=/exercises/530-24950/#/content/2c9f850d60623ae4016198da34df39e9

https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/fset.php?Volume=1&Unit=2&Exercise=2&SubExercise=1&ExerciseUrl=ddc1L02ex02.htm

https://hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-26661/a11/#/content/2c9f850d6a6878d5016a87a694040196

https://hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-26661/a11/#/content/2c9f850d6a6878d5016a87a6b4e30197

https://hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-26661/a11/#/content/2c9f850d6a6878d5016a87a81d0d01a6 Schulsachen

https://learningapps.org/12953508

https://learningapps.org/index.php?page=6&s=schule

https://www.hueber.de/exercises/530-24950/?rootPath=/exercises/530-24950/#/content/2c9f850d60623ae401619906f78c3a73

https://learningapps.org/14322190

https://learningapps.org/9645363

https://learningapps.org/1518628

https://learningapps.org/1518628

https://learningapps.org/6024779

https://learningapps.org/2830492

https://learningapps.org/9301124

Raume in der Schule

https://learningapps.org/1518628

https://learningapps.org/7955738

https://learningapps.org/9631478

WOHNEN

https://hueber.de/shared/uebungen/planet/index2.php?Volume=2&Lection=12&Exercise=1&SubExercise=1

https://hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/#/content/2c9f850d6acda304016b170a66890aea 

https://hueber.de/exercises/530-26661/a12/?rootPath=/exercises/530-26661/a12/#/content/2c9f850d6a6878d5016a8829b33a0266

https://hueber.de/exercises/530-25162/?rootPath=/exercises/530-25162/#/content/2c9f850d5ece1b30015eecca648d0338

https://hueber.de/exercises/530-25164/?rootPath=/exercises/530-25164/#/content/2c9f850d60623ae40160da2f10ca0677

https://hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=12&Exercise=4&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl2L28ex4.htm&SubExerciseCount=1

https://hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=1&Lection=4&Exercise=4&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr1intL4ex4.htm

http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/German/MeinZimmer/Zimmer11.htm

http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/German/MeinZimmer/Zimmer10.htm

http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/German/MeinZimmer/Zimmer15.htm

https://www.germancenter-st.com/de/deutsch-online-uebungen/wortschatz

https://www.germancenter-st.com/de/deutsch-online-uebungen/wortschatz/185-zimmer-auf-deutsch

https://www.germancenter-st.com/de/deutsch-online-uebungen/wortschatz/264-moebel-und-gegenstaende-im-arbeitszimmer

https://www.germancenter-st.com/de/deutsch-online-uebungen/wortschatz/216-moebel-schlafzimmer-deutsch

http://www.hueber.de/shared/uebungen/delfin/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=5&Exercise=1&SubExercise=1

RÄUME

http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Raeume_01a.htm

https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/index2.php?Volume=1&Unit=13&Exercise=1&SubExercise=1

HAUSTYPEN

https://learningapps.org/8192714

https://learningapps.org/8171993

https://hueber.de/exercises/530-26661/a12/?rootPath=/exercises/530-26661/a12/#/content/2c9f850d6a6878d5016a8829b33a0266   

https://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Raeume_01a.htm

https://learningapps.org/3091543

https://hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/#/content/2c9f850d6acda304016b170864450ad0    

Möbelstücke

https://hueber.de/exercises/530-25162/?rootPath=/exercises/530-25162/#/content/2c9f850d5ece1b30015eecc9c8e10336

https://learningapps.org/12496792

https://learningapps.org/2364154 neu

https://learningapps.org/12115365 neu

https://hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/#/content/2c9f850d6acda304016b170a66890aea     Präpositionen

https://learningapps.org/7383382

https://hueber.de/exercises/530-25162/?rootPath=/exercises/530-25162/#/content/2c9f850d5ece1b30015eecca198c0337

https://hueber.de/exercises/530-25162/?rootPath=/exercises/530-25162/#/content/2c9f850d5ece1b30015eecca648d0338

https://hueber.de/exercises/530-25164/?rootPath=/exercises/530-25164/#/content/2c9f850d60623ae40160da2f10ca0677

https://learningapps.org/7199714

https://learningapps.org/2437577

https://www.hueber.de/exercises/530-25150/?rootPath=/exercises/530-25150/#/content/2c9f850d60623ae401618a3b2f4836bf

https://www.hueber.de/exercises/530-25156/?rootPath=/exercises/530-25156/#/content/2c9f850d61e157d901624df42d11131a

https://www.hueber.de/exercises/530-25156/?rootPath=/exercises/530-25156/#/content/2c9f850d61e157d901624df47cad131c

bottom of page